Dělení Podkarpatské Rusi na Zemské politické kraje/okresy

politické kraje/okresy

V letech 1919 - 1938 byla Podkarpatská Rus rozdělena na Zemské politické kraje / okresy

1919–1927
 • župa užhorodská (Užhorod)
 • župa mukačevská (Mukačevo)
 • župa Marmarošská (Chust)
1927–1938
 • okres Užhorod
 • okres Perečín
 • okres Vel.Berezný
 • okres Svalava
 • okres Mukačevo
 • okres Berehovo
 • okres Volové, Iršava
 • okres Sevluš
 • okres Chust
 • okres Ťačovo
 • okres Rachov

Od 17. listopadu 1938 byla oblast na základě návrhu autonomní vlády nazývána Karpatská Ukrajina.