Složení autonomní vlády 1938-39

Složení autonomní vlády

11. října 1938 – 26. října 1938

 • Předseda vlády a ministr školství: Andrej Bródy
 • Ministr vnitra: Edmund Bačinský
 • Ministr dopravy: Július Révay
 • Zplnomocněný ministr pro hospodářství: Š. A. Fencik
 • Vládní tajemníci: Augustin Vološin (pověřen agendou zdravotnictví a sociální péče) a Ivan Pješčak (pověřen agendou justiční správy)

26. října 1938 – 1. prosince. 1938

 • Předseda vlády, ministr financí, obchodu a zemědělství: Augustin Vološin
 • Ministr vnitra: Edmund Bačinský
 • Ministr komunikací, veřejných prací, zdravotní a sociální péče: Július Révay

1. prosince. 1938 – 6. března 1939

 • Předseda vlády: Augustin Vološin
 • Členové vlády: Július Révay; od 6. 3. 1939 arm. gen. Lev Prchala

6. března 1939 – 15. března 1939

 • Předseda vlády, ministr školství a spravedlnosti: Augustin Vološin
 • Ministr vnitra, financí a dopravy: arm. gen. Lev Prchala
 • Ministr zemědělství, veřejných prací, zdravotnictví, průmyslu, obchodu a živností: Štefan Kločurak

Dohoda z roku 1919 o poskytnutí autonomie byla naplněna až v roce 1938. Ve vládní vyhlášce se uvedla v činnost autonomní vláda Karpatské Ukrajiny a měl být svolán sněm Karpatské Ukrajiny. Hlavním městem země se stal Chust.