První světová válka - Historie Zakarpatské Ukrajiny

První světová válka 1914 - 1918

První světová válka

První světová válka zasáhla do karpatských hor hned po roce 1914, kdy ruská armáda prošla průsmyky a obsadila četná města na východě a ve středu země. Součástí československých legií v Rusku byl i oddíl rusínských vojáků, kteří přeběhli z uherských vojsk. V polovině roku 1918 se aktivizují skupiny rusínských emigrantů ve Spojených státech. Zpočátku ve společném odporu proti setrvání v maďarském státě se rozvinuly tři koncepce: Americko-ruská národní obrana v čele s Ivanem Pačutou uvažovala nejdřív o soužití s Ruskem, Ukrajině dávala přednost skupina biskupa Ortinského, která chtěla spojit Rusy z Haliče, Podkarpatské Rusi a Bukoviny. Autonomní Podkarpatsko, zřejmě v rámci Uherska, případně jiného státu, si vytyčili za cíl Rusíni v Americkém řecko- katolickém Svazu vedeném právníkem Grigorijem Žatkovičem z Pittsburghu. Ani setkání rusínských spolků 23.července 1918 v Homesteadu nevyjasnilo jejich další postup a setrvalo v podstatě u dosavadních tří alternativ odůvodňujících však především požadavek nezávislosti.

Jednání o poválečném uspořádání

Vývoj na válečných frontách i vnitřní situace v Rakousku-Uhersku posunuly tyto úvahy značně dopředu. 21. října 1918 přijal americký prezident W. Wilson G. Žatkoviče, který mu předložil návrh rusínské nezávislosti. Wilson, který měl porozumění pro požadavky národů v Rakousko-Uhersku však Žatkovičovi vysvětlil, že by vznik malého samostatného rusínského státu nebyl reálný, a že je vhodnější uvažovat o spojení s jiným státem než uherským ve formě autonomie.

Žatkovičova delegace navázala jednání s T.G. Masarykem, který tehdy odjel z Ruska a působil v USA. Měl dobré styky s prezidentem Wilsonem i dalšími členy politické reprezentace a připravoval v té době ustavující sjezd Středoevropské unie ve Philadelphii. Zúčastnili se ho i zástupci Rusínů a 25. října předali Masarykovi návrh "o spojení celého podkarpatského národa s československým státem na autonomním základě."

Podle tohoto návrhu byla ještě během první světové války uzavřena představiteli rusínské emigrace pod vedením právníka Grigorije Žatkoviče dohoda s Tomášem G. Masarykem na jejímž základě měla být zdejší, do té doby Maďary národnostně utlačovaná oblast dosavadních Uher, začleněna do budoucího Československa jako její autonomní část.

Historie do roku 1848 << První světová válka >> Vznik Československa