Guvernéři Podkarpatské Rusi

Guvernéři Podkarpatské Rusi

Guvernéři Podkarpatské Rusi

V letech 1919–1920 bylo území Podkarpatské Rusi pod přímou správou československého státu. Po složitých jednání mezi československou vládou a zástupci Podkarpatska byla ústavně, ale jen formálně zavedena autonomie území pod vedením guvernéra a zemského prezidenta. Guvernér byl orgán volený pouze z občanů Podkarpatské Rusi, Zemský prezident byl orgán jmenovaný prezidentem Československé republiky:

  • 1919–1920 – prvním státním správcem byl jmenován Jan Brejcha
  • 1920–1921 – guvernér Grigorij Žatkovič, odešel z úřadu na protest toho, že území stále nebylo autonomní (odešel do USA)
  • 1921–1923 – viceguvernér Petr Ehrenfeld (funkce guvernéra nebyla obsazena)
  • 1923–1933 – guvernér Anton Beskid
  • 1933–1935 – zemský prezident Antonín Rozsypal (po smrti Antona Beskida v roce 1933 nebyla funkce guvernéra obsazena)
  • 1935–1938 – guvernér Konstantin Hrabar

Sídla guvernéra a státní správy byla

  • 1919–1922 – bývalý Župní dům na Žatkovičově náměstí
  • 1922–1936 – budova ve Švehlově ulici
  • 1936–1938 – "definitivní" budova od architekta Františka Krupky na Beskidově náměstí ve čtvrti Malé Galago, této čtvrti se dodnes říká "užhorodské Dejvice"