Chronologická tabulka srovnávající dějiny Československa a Zakarpatské Ukrajiny

Česko-Slovensko - Československo - (1918-1992)

Rakousko-Uhersko
(do 1918)

jeho království, země, území Čechy, Morava, Rakouské Slezsko, Horní Uhry (vč. dnešního Slovenska a Podkarpatska)

ČSR
(1918-1938)
"první republika"

"Sudety"
(1938-1945)

ČSR
(1945-1959)

 
 

ČSSR
(1960-1990)
ČSR
SSR

ČSFR
(1990-1992)

ČR
(od 1993)

SR
(od 1993)

ČSR
(1938-1939)
"druhá republika"

Protektorát
(1939-1945)

Slovenský stát, SR
(1939-1945)

území Vídeňské arbitráže
(1939-1945)

Karpatská Ukrajina
(1938-1939)

Podkarpatsko
(1939-1945)

součást Ukrajinské SSR
(1945-1991)

Zakarpatská oblast Ukrajiny
(od 1991)

nacismus

1948-1989 satelitem SSSR

exilová vláda

Zajímavé odkazy