Zakarpatská Ukrajina - Zakarpattia.net

Zakarpatská Ukrajina

Zakarpatská Ukrajina

Zakarpatská Ukrajina představuje pro část česko-moravské populace vzpomínku na prvorepublikové Československo na Nikolu Šuhaje loupežníka. Poloniny, roubené salaše se šindelovou střechou, přívětiví bačové, stáda ovcí, pamětníci starých časů a vesničky rozeseté po kopcích. To vše nám rychle přiroste k srdci a navíc se zde není problém domluvit česky.

Zakarpatská Ukrajina - mapka

Oblast hraničí s SR, Maďarskem, Rumunskem a s Ukrajinou. Na jihu je Panonská nížina a na severu Karpaty. Nejvýznamnější řekou je Tisa u hranic s Maďarskem. Obyvatelé jsou Rusíni, kteří hovoří rusínštinou. Nábožensky jsou řeckokatoličtí. Kraj je poměrně turisticky atraktivní a snaží se přitáhnout více turistů rozvojem infrastruktury. V politice se objevují stále silnější požadavky autonomie.